ویلای مناسب و ارزان دوخوابه

ملک بسیار مناسب

 

یک قطعه زمین مسکونی

به مساحت 210 متر مربع

 

فاصله با جاده اصلی 25 متر

با دید بسیار عالی

 

کوچه کاملا خصوصی

متری 100 هزار تومان